03 اردیبهشت 1398
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مدیریت ها
   سید جابر حسینی
   • سید جابر حسینی

   • سرپرست مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی
   مجید رحیمی
   • مجید رحیمی

   • مدیر امور اعتبارات
   حمیدرضا عظیمی
   اسمعیل غفاری
   • اسمعیل غفاری

   • مدیر امور حسابرسی و کنترل های داخلی
   مهدی میرزا محمدی
   • مهدی میرزا محمدی

   • مدیر امور عملیات ارزی
   اصغر روح الهی
   • اصغر روح الهی

   • سرپرست مدیریت امور بازرسی و نظارت
   حجت اله نجاری
   • حجت اله نجاری

   • مدیر امور سهام داران
   میثم نمازی
   • میثم نمازی

   • مدیر امور فناوری اطلاعات
   بهروز شادفر
   • بهروز شادفر

   • مدیر امور بازاریابی

   • مدیریت امور بین الملل
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • مدیر امور حوزه مدیریت
   نادر نوروزی
   • نادر نوروزی

   • مدیر امور حقوقی

   • مدیر امور شرکت ها و سرمایه گذاری ها

   • مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

   رسول خوش بین
   • رسول خوش بین

   • مدیر امور مالی

   • مدیر امورهماهنگی و ارتباط با شهرداری ها

   مسعود بهرامیان
   • مسعود بهرامیان

   • مدیر امور منابع انسانی و رفاه
   مازیار حقانی
   • مازیار حقانی

   • مدیر امور املاک ومستغلات