28 بهمن 1397
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • شرکت فن آوران ایمن شبکه (فاش)

   شرح فعالیت: خدمات مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات ، تهیه و تدوین طرح جامع امنیت شبکه های رایانه ای و فناوری اطلاعات، خدمات مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات، خدمات حرفه ای امنیت فناوری اطلاعات شامل : نیازسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرا، مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت فناوری اطلاعات و طراحی و اجرای مراکز خدمات داده تقسیط شاتوت را نیز دارا می باشد.

   آدرس:

   خیابان سپهبد قرنی-جنب کوچه خسرو-ساختمان فناوری اطلاعات بانک شهر
   021-43917224