کارت هدیه

 


 کارت هديه:
کارت هديه شهر هديه اي مناسب است که مشتريان مي توانند با مراجعه به شعب بانک شهر، کیوسک های خدمات الکترونیک شهر و یا سایت بانک شهر اقدام به خريد اين کارت کنند؛ اين کارت در مبالغ مختلف در شعب موجود است؛ خدمات قابل استفاده از طريق کارت هديه شامل:
 دريافت وجه نقد از طريق دستگاه خودپرداز بانک شهر

 خريد از طريق کارتخوان هاي فروشگاهي و درگاه اينترنتي
 پرداخت قبض از طريق خودپرداز، کارتخوان شعبه ای، کارتخوان فروشگاهي، درگاه پرداخت الکترونيکي و تلفن بانک، موبايل بانک، اينترنت بانک و ساير سامانه های غيرحضوری
 خريد شارژ تلفن همراه از طريق خودپرداز، کارتخوان شعبه اي و کارتخوان فروشگاهي