کارت خرید

 

بن کارت:


اين نوع از کارت ها به درخواست سازمان ها براي پرسنل و توسط بانک صادر مي شود و قابليت شارژ مجدد را دارا مي باشد. بانک با دريافت اطلاعات فردي پرسنل سازمان اقدام به صدور بن کارت براي نامبردگان مي کند؛ پس از تحويل بن کارت به مشتري، هر زمان که سازمان مربوطه بخواهد، مي تواند بن کارت شخص را به مبلغ دلخواه شارژ کند؛ خدمات قابل ارائه از طريق بن کارت شهر شامل:
1. خريد از طريق کارتخوان هاي فروشگاهي و درگاه اينترنتي
2. تغيير رمز اول و دريافت رمز دوم کارت از طريق دستگاه خودپرداز
3. پرداخت قبوض از طريق خودپرداز،کارتخوان فروشگاهي، کارتخوان شعبه اي، اينترنت بانک و درگاه پرداخت الکترونيکي
4. خريد شارژ تلفن همراه از طريق خودپرداز، کارتخوان فروشگاهي و کارتخوان شعبه اي