01 مهر 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   41اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 318آدرس: خیابان آیت الله خامنه ای ،مابین میدان شریعتی و پل هفت چشمه-پلاک57کد پستی: 5613635538تلفن: 045-33254440-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰اردبیل
   42گاو میش گلی سرعیناردبیل / اردبیلکد مرکز: 245334مرکز ناظر: اردبیلآدرس: جنب آب درمانی گامیش گلیگاو میش گلی سرعین
   43میدان جهاد اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 245353مرکز ناظر: اردبیلآدرس: میدان جهاد ، جنب فروشگاه رفاهمیدان جهاد اردبیل
   44خیابان فلسطین اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 245373مرکز ناظر: اردبیلآدرس: میدان باکری، خیابان فلسطین ، سه راه رودکیخیابان فلسطین اردبیل
   45اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 267آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی ،حدفاصل چهارراه نیکبخت و خیابان شیخ مفید-پلاک11کد پستی: 8163836139تلفن: 0313-6643113-14ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰اصفهان
   46حکیماصفهان / اصفهانکد مرکز: 275آدرس: خیابان سپه ،ابتدای خیابان حکیم-پلاک157کد پستی: 8147766341تلفن: 0313-2120151-55ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰حکیم
   47جهان نمااصفهان / اصفهانکد مرکز: 276آدرس: میدان امام حسین ،خیابان طالقانی-پلاک111کد پستی: 8136613163تلفن: 0313-2121510-12ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰جهان نما
   48خزانه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 3005ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰خزانه اصفهان
   49چهارراه نورباراناصفهان / اصفهانکد مرکز: 303آدرس: خیابان بزرگمهر ،چهارراه نورباران-پلاک1کد پستی: 8153914971تلفن: 0313-2667020-22-23-24ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰چهارراه نورباران
   50جابر انصاری اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 340آدرس: خیابان کاوه ،خیابان جابر انصاری ،حد فاصل خیابان شهبازی و خیابان پنج آذر-پلاک16کد پستی: 8196843391تلفن: 0313-4439600-601ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰جابر انصاری اصفهان