04 تیر 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   81شهرداری مبارکهاصفهان / زرین شهرکد مرکز: 245386مرکز ناظر: زرین شهرآدرس: مبارکه، میدان انقلاب ، شهرداری مبارکهشهرداری مبارکه
   82کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 321آدرس: میدان دروازه دولت ،خیابان امیریه-پلاک8240کد پستی: 8716638178تلفن: 0315-5471404ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰کاشان
   83دروازه دولت کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 245256مرکز ناظر: کاشانآدرس: دروازه دولتدروازه دولت کاشان
   84ناجی آباداصفهان / کاشانکد مرکز: 245463مرکز ناظر: کاشانآدرس: فاز 2 ناجی آباد، خیابان بهارستان، مقابل پارک ناژونناجی آباد
   85آران بیدگلاصفهان / کاشانکد مرکز: 245475مرکز ناظر: کاشانآدرس: مقابل امامزاده محمدهلال بن علیآران بیدگل
   86گلشهرالبرز / کرجکد مرکز: 265آدرس: خیابان 45 متری گلشهر ،آبان شرقی-پلاک2/603کد پستی: 3138914585تلفن: 026-34643194-34643188ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰گلشهر
   87عظیمیه کرجالبرز / کرجکد مرکز: 268آدرس: بلوار 45 متری کاج-پلاک303کد پستی: 3155643471تلفن: 026-32512601-32512519ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰عظیمیه کرج
   88میدان توحید کرجالبرز / کرجکد مرکز: 286آدرس: میدان توحید، بلوار بلال حبشی-پلاک72کد پستی: 3134851889تلفن: 026-32279247-49ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰میدان توحید کرج
   89هفت تیر کرجالبرز / کرجکد مرکز: 307آدرس: بلوار هفت تیر ،حد فاصل چهارراه کارخانه قند و چهاراه مصباح -پلاککد پستی: 3134686745تلفن: 026-32262820-21-22ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰هفت تیر کرج
   90شهید بهشتی کرجالبرز / کرجکد مرکز: 367آدرس: خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به میدان سپاه-پلاک1213کد پستی: 3144919145تلفن: 026-34428877ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰شهید بهشتی کرج