01 خرداد 1397
X
   
 
  • مقالات

   آشنایی مدیران با حسابرسی داخلی

   امروزه نقش و اهمیت حسابرسی داخلی و انتظارات ذینفعان از آن به تدریج افزایش یافته و طبق الزامات بورس اوراق بهادار تهران بر این نقش تاکید می شود. مطابق ...

   بررسی مدل ذهنی مدیران موفق بانک شهر

   در این مطالعه به بررسی مدل‌های ذهنی مدیران موفق شعب بانک شهر پرداخته می‌شود. عوامل مختلفی در این فرایند مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما نویسنده مقاله ...

   بررسی تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع و رضایتمندی مشتریان در بانک شهر

   توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات درحوزه‌های مختلف به ویژه درحوزه بانکداری،حاصل قابلیت های فناوری‌های اطلاعاتی است که امروزه در دنیای کسب وکار بااقبال ...

   روابط عمومـی ارتبـاطی دوسـویه در فرایند پیام رسـانی

   محیط کسب و کار طی چند دهه گذشته شاهد آن است که تکنولوژی و صنایع High-Tech وجه افتراق سازمان های موفق و پیشرو بازار هستند با تغییر پارادایم های صنعت و ...

  • اخبار