19 تیر 1399
X
   
 
  • طبقه بندی مقالات
  • بررسی مدل ذهنی مدیران موفق بانک شهر

   بررسی مدل ذهنی مدیران موفق بانک شهر
   در این مطالعه به بررسی مدل‌های ذهنی مدیران موفق شعب بانک شهر پرداخته می‌شود. عوامل مختلفی در این فرایند مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما نویسنده مقاله بر این موضوع متمرکز شده‌اند که مدل ذهنی غالب مدیران موفق بانک را تدوین کرده و ارتباط بین شاخص های برتر مدل مذکور را تعیین نمایند. در این مطالعه از تجزیه و تحلیل داده‌های اولیه که از مدیران به‌دست آمده، استفاده شده است. برای به‌دست آوردن نقطه نظرات ایشان، پرسشنامه‌ای طراحی و بین آنها توزیع شد. یافته های حاصل از مدل ذهنی ما را در بهبود عملکرد شعب با استفاده از ضریب پیش بینی انتخاب مدیران موفق یاری خواهد نمود.
   فایل ضمیمه