19 تیر 1399
X
   
 
  • طبقه بندی مقالات
  • مکانیزم جذب منابع و افزایش درآمد در شبکه بانکی

   مکانیزم جذب منابع و افزایش درآمد در شبکه بانکی
   یکی ازمهمترین اجزای اقتصاد که رشد یا رکود ساختار اقتصادی را با فعالیت خود رقم میزند نظام بانکی کشور است
   یکی ازمهمترین اجزای اقتصاد که رشد یا رکود ساختار اقتصادی را با فعالیت خود رقم میزند نظام بانکی کشور است . امروزه با توجه به رقابت تنگاتنگ خدمات بانکی تنها و تنها قضاوت مشتری است که میزان توانمندی بانک را رقم می زند . بانکی که د رکمک به حل معضلات توسعه تجارت اهمیت و سرعت در عملیات و خدمات برتر و سرعت در برقراری ارتباط با مشتری را شرط اول ارائه خدمات می داند قادر خواهد بود اعتماد مشتریان را جلب نموده و او رابه مشتری پایدار تبدیل نماید. در هر بانکی انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهمترین رکن موفقیت در رقابت بانکها محسوب میگردد. و مشتریان به عنوان عناصر اصلی تعیین کننده این رقابت ارزش بسیار زیادی بر تکنولوژی و سرعت عمل قائل هستند. لذا شایسته است در بازار رقابت کنونی بانکها هر چه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. بانکداری امروز شیوه های نو آورانه، خلاقانه ، مشتری مداری موثر و ارائه تکنولوژیهای نوین را برای ماندن در صحنه رقابت طلب میکند. مردم تا جایی به بانکها اعتماد میکنند که بستری مناسب و بدون التهاب را در سپردهای خود شاهد باشند.
   و هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی و بهروری بالاتری خواهد شد.
   تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی مستلزم چابکی و کوچکی ساختار سازمانی در انجام وظایف آرمانی هر بانکی محسوب میگردد .
   در این نوشتار تلاش خواهد شد که با رعایت اولویت عمده ترین راهبردی موجود در جذب منابع بانکی را در بانک شهر مورد ارزیابی قرار دهیم.
   می توان خدمات بانکداری را یک صنعت منحصر به فرد تلقی کرد که بر 4 اصل استوار است و بی توجهی به این اصول قطعادر برنامه ریزی و بازاریابی خدشه وارد خواهد کرد. این 4 اصل به شرح زیر مورد توجه قرار میگیرد:
   1 بانکدار همواره بایستی نقش امانتدار را ایفا کند و خود را مسئول نگهداری امانات مردم قرار دهد.
   2 عمده نقش بانکها فعالیت در جهت نگهداری وجوهات مشتریان می باشد و صد البته باید این وجوه را صرف هدفهای سازنده کنند ودر هراستراتژی در امور بازاریابی باید به این اصل توجه جدی شود.
   3 آنچه آموختیم بدین شرح است که بانکها پیش از حداکثر سازی و افزایش سهام و بازدهی خود بایستی ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
   4 بانکها در هر شرایطی چه مطلوب و چه نامطلوب وظیفه دارند که در امر خدمات رسانی انجام وظیفه نمایند.
   نقش سرمایه های استراتژیک در موفقیت بانکها
   نقش منابع انسانی که به عنوان مهمترین بخشی راهبردی هر بانک محسوب می شوند بسیار سازنده و اثرگذار خواهد بود. و توفیقات هر بانکی بدلیل وجود منابع انسانی کارآمد، اثرگذار، خلاق و با انگیزه در ساختار سازمانی کوچک و چابکی است که پویایی و تحرک را سرلوحه خدمات خود قرار می دهد.
   بسیاری از گزارشات و خبرهای دریافتی موجود، به روایت اطلاعات بدست آمده از سامانه 8655 ، عمدتا حاصل ناآگاهی و عدم آموزش کافی و عدم زیرساخت های مناسب وعدم درک مخاطب در پاسخگویی به خواسته ها و نیاز آنها بوجود می آید.
   چنانچه با الگوبرداری و ابداع روش های خلاقانه با استفاده از عناصر کارآمد از شیوه های مربوط به مدیریت بازاریابی بخوبی استفاده شود. بطور قطع می توان انتظار داشت که کیفیت انواع خدمات بانکی بهبود می یابد. استفاده سنتی از روش های بازاریابی نیز پاسخ مناسبی به حفظ بازار در شرایط رقابتی نخواهد بود و در واقع بازاریابی در بانک رویه ها و برنامه های بازاریابی را هدفگذاری می کند .
   بازاریابی در بانک شامل فعالیت هایی است که برای ایجاد، حفظ یا تغییر طرز فکر یا رفتار مثبتی را در مخاطبین نسبت به بانک مورد هدف قرار می د هد.
   یکی از کلیدی ترین اهداف بازاریابی شناسایی مشتریان هدف و تمرکز به جذب آنها می باشد. شناسایی مشتریان هدف نیز از طریق تقسیم بازار محقق خواهد شد. تقسیم بازار عبارت است از تقسیم کل بازار ناهمگون یک خدمت به چندین قسمت به صورتی که هر قسمت در تمامی جنبه های بااهمیت همگام باشد هر یک یا چند قسمت به عنوان بازار هدف انتخاب می شود و در نهایت نیزآمیخته بازاریابی مجزا برای هر قسمت در این بازار هدف ایجاد می گردد. بر این اساس شناسایی مشتریان کلیدی مبتنی بر روش تقسیم بازار است و تقسیم بازار نیز مستلزم تحقیقات بازاریابی و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از مشتریان به منظور شناسایی مشتریان کلیدی و ایجاد بانک اطلاعاتی از آنان می باشد، از سوی دیگر مشتریان کلیدی بانک به 4 دلیل عمده :
   1. سپرده گذاری
   2. گشایش اعتبار اسنادی
   3. اخذ تسهیلات
   4. استفاده از خدمات خاص بانک شهر
   مراجعه می کنند.
   نتایج حاصل از یک بازاریابی موفق در نظام بانکی بایستی در افزایش منابع ارزان قیمت و سپرده گذاری و جذب اعتبارات از یک سو و افزایش تقاضای تسهیلات اعطایی و کنترل ریسک می باشد.
   از سو دیگر ارائه هر گونه راهکار برای بهبود کیفیت خدمات وابسته به شناسایی عناصر تشکیل دهنده خدمت می باشد. لذا میتوان کلید راهبرد بازاریابی را در بانکها هدفگذاری و تعیین جهت آنها برشمرد این راهبردها می تواند به هفت عامل را در استراتژی بازاریابی احصا شود و تلفیق آنها با یکدیگر به بازاریابی موفقیبه شرح ذیل تبدیل خواهد شد.
   1. محصول: باید دید محصول بانک برای پاسخ به نیاز مشتری چیست و چگونه عرضه می شود. آیا نیاز مشتریان را برآورده می کند؟ آیا رضایت مشتریان را جلب می نماید؟
   در خدمات مالی تعریف قلمرو و شکل محصول ترکیبی از قیمت تمام شده پول، عملیات، وعده ها از سوی کارکنان می باشد. بنابراین محصول را باید دارای چند سطح دانست که هر سطح نسبت به سطوح قبلی ارزش افزوده بیشتری برای مشتری ایجاد می کند.
   "سطح اول محصول"
   این سطح اساسی ترین بخش محصول است که همانا نیازهای کلیدی مشتریان را به دنبال دارد ریشه این محصول کلیدی اعتماد، اطمینان و آرامش مشتریان است. لذا در ابتدایی ترین برخورد باید روحیه اعتماد به بانک را در مشتریان تقویت کرد و محیطی امن همراه با آرامش برای آنها مهیا ساخت.
   "سطح دوم محصول"
   محصول واقعی : محصولات واقعی بانک در واقع تسهیلات، اعتبارات، سود، قرض الحسنه و خدمات ارزی و پرداخت های مختلف هستند این محصولات باید بقا و استمرار، کیفیت و مشتری مداری را به دنبال داشته باشد.
   "سطح سوم محصول"
   محصول مورد انتظار: تعیین کننده سطح حداقل خدمات مشتریان محصول مورد انتظار را تشکیل می دهد این محصول حداقل نیاز مشتران را برآورده می کند.
   "سطح چهارم محصول"
   محصول جانبی : این محصول در این سطح برآورده ساختن نیاز در مشتریان ورای انتظارات آنها خواهد بود. هدف از ارائه این محصول پیشی گرفتن در بازار رقابتی به منظور ارائه خدمات ویژه است که یه سرعت تبدیل به توقع و انتظار از سوی مشتری خواهد شد. در این سطح بانک سطح توقعات مشتری را افزایش داده و با ارائه خدمات خود مشتری را جذب و ماندگار خواهد کرد.
   "سطح پنجم محصول"
   محصول بالقوه: کلیه خدمات جانبی و تغییراتی را که در آینده ممکن است محقق شود باید برای مشتری به تصویر کشید و به عنوان خدمات بالقوه معرفی کرد. در واقع مشتریان منتظر استفاده از خدماتی هستند که امروز از آن بی بهره اند ولی در آینده نه چندان دور از آن بهره مند خواهند شد. مثلاً در مورد محصولات موبایل خدمات آتی قبل از ارائه به بازار بصورت وسیع تبلیغ می گردد. تا مشتری منتظر بماند و از محصول مورد نظر فاصله نگیرد.
   1. قیمت :
   به گفته کاتلر قیمت میزان فایده ایست که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت می کنند. در نظر بانکها قیمت وسیله ای برای پوشش هزینه های تولید، توزیع و بازاریابی محصول یا خدمت است. قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد میکند از نظر بانکها قیمت قابل انعطاف ترین عنصر در بازاریابی است چرا که توانایی پاسخگویی سریع به شرایط بازار را از طریق کم یا زیاد کردن، قیمت ها می دهند.
   1. مکان : طراحی شعب یکی از مهمترین عوامل جذب مشتری است چرا که علاوه بر نقشی که در محسوس و ملموس کردن خدمت دارد برای سهولت و سرعت مبادله و دستیابی به خدمات نیز مهم است محیط فیزیکی محرکی دیداری در مورد کیفیت خدمات است حتی اگر رابطه ای با عرضه واقعی خدمات بانک نداشته باشد. در فضای بانک، زمینه خدمات به هر چیز ملموسی که با عرضه کننده خدمات ارتباط دارد توجه خاصی می شود. چیدمان و دکوراسیون، فضای کافی، پیشخوانها و جایگاه مشتریان، توجه به تکریم ارباب رجوع، لباس کارکنان، نحوه برخورد و ... نشان از جذب مشتری دارد در نگاهی گذرا، تنوع دکوراسیون و محیط بانکهای مختلف و اثرگذاری آنها را می توان مشاهده کرد. معمولاً بانکهای دولتی همواره از فضای بزرگتر و استانداردتری برای انجام خدمات برخوردار هستند.
   2. ترفیع یا شناخت مشتری از خدمات : بدون شک تأثیرات مثبت محصول و خدمات بهتر بانک، در جذب مشتری از تبلیغات تلویزیونی و دادن جوایز مؤثرتر است، به دلیل ناملموس بودن خدمات بانکی، استفاده از تبلیغات تا حدودی قادر خواهد بود. خدمات گسترده بانک را به تصویر کشیده و ارائه دهد فعالیت های این چنینی غالباً عبادت خواهد بود از تبلیغات، فروش حضوری. بر این اساس اجزای آمیخته جذب مشتری در این جذب مشتری در این بخش می تواند آگاهی دادن به مشتریان، استقبال از ایده های مختلف، پیشبرد فروش، ایجاد تقاضا در بازار و معرفی خدمات بصورت حضوری باشد.
   3. کارکنان: بنده همواره بر این باور بوده ام، بخش اعظم توفیقات و رشد و افزایش سهام از طریق اجرای صحیح فرآینده فعالیت های تعریف شده وابسته به منابع انسانی یا سرمایه های استراتژیک هر بانک است، داشتن انگیزه و هدف واحد، مسئولیت پذیری و حساسیت نسبت به اهداف بانکی، آموزش صحیح و مداوم در تمامی ابعاد در جهت افزایش منابع و مصارف و کاهش ریسک شرط لازم برای توفیقات هر بانکی محسوب می شود رفتار خوب و احترام آمیز با مشتری نیز اساسی ترین عامل در جذب و نگهداشت مشتریان است بالاترین انتظاری که مشتری از بانک دارد برخورد مناسب و مؤدبانه است چرا که بعد از تحقق این موضوع است که مشتری موارد دیگری از جمله سرویس دهی، سرعت در عملیات و امکانات موجود را مدنظر قرار می دهد. براساس تحقیقاتی که صورت گرفته است نحوه برخورد با مشتری مؤثرتر از بودجه صرف شده برای تبلیغات است. تبلیغات تنها مشتری را به سوی بانک جلب می کند. اما عملکرد کارکنان بانک، و نوع سرویس هایی که به مشتری داده می شود موجب خواهد شد که آنها دوباره به بانک باز گردند. کارکنان به عنوان عضوی از خط مقدم بانک که با مشتری مستقیماً تماس دارند میتوانند مشتری را جذب یا دفع نمایند. از نظر مشتری رفتار کارکنان بانک ، رفتار بانک است و مشتری رفتار باجه دار را به کل بانک تعمیم می دهد.
   همه می دانیم بازاریابی و مدیریت خدمت بسیار مشکل تر از بازاریابی و مدیریت کارآمد است چرا که کالا حجم و وزن و ابعاد دارد و قابل مشاهده است ولی انجام خدمت در گام اول نیاز به جذب در رفتار و کردار دارد و سپس شناخت از محصول و خدمت، و اینها وابسته به عواملی است که باید در هر بانکی بصورت مستمر مورد تذکر و ارزیابی قرار گیرد.
   الف) سرعت در عملیات : انجام سریع خدمت یکی از ارکان مهم در جلب رضایت مشتری است . فرآیندها در کار بانکی بی نهایت نیست. آنها را احصا کنید و برای هر یک آنالیز رفتاری داشته و زمان تعیین کنید و آنرا به حداقل برسانید و موضوع را آزمون کنید و به کسانی که در حداقل زمان ممکن فرآیند را انجام می دهند پاداش و ترفیع دهید.
   ب) صحت در عملیات: سرعت و صحت شرط لازم و کافی برای انجام یک فرآیند است.
   ج) سهولت:
   عملکرد کارکنان به هیچ وجه نباید برای مشتریان ابهام ایجاد کند و مشتری در بلاتکلیفی بماند همواره باید به او کمک کنند که به راحتی قادر باشد خدمات لازم را دریافت کند. ممکن است افرادی باشند که قادر به تکمیل فرم ها نباشند و یا در روش های پیش بینی شده در انجام خدمات بلاتکلیف باشند. بسیار خوبست که در انجام خدمات برای سهولت و تسریعوظایف خدمات رسانی را به نحو مطلوب به مشتریان ارائه دهند.
   1. فرآیندها : کاهش فرآیندها در خدمات رسانی و دوری از اطاله مراحل اجرای خدمات از نظر مشتری بسیار مهم و حائز اهمیت است. این موضوع با رعایت صحت در عملیات به سهولت انجام و شفافیت در عملکرد منجر خواهد شد و در جذب مشتریان دارای اهمیت است. می دانیم مشتریان مدت زمانی که برای دریافت خدمت صرف می کنند را نوعی هزینه تلقی می کنند هزینه های ناخواسته" انتظار" برای دریافت خدمت از جمله اضطراب بلاتکلیفی و عدم آسایش، ارزش خدمت را در نظر مشتری کاهش می دهد و تصور ضعیف بودن کیفیت خدمت را نیز به همراه دارد.
   پرواضح است که تیم کارشناسی در امور بازاریابی همواره بایستی به دو عامل مهم :
   1. مطالعه و بررسی متون علمی و شناسایی عوامل تأثیرگذار در خدمات رسانی.
   2. مطالعه تجارب کاربردی در بانکها پیشرو را مورد توجه قرار دهند.
   برای نیل به موفقیت در امر راهکارهای جذب منابع بیشتر پس از مطالعه و بررسی و استفاده از تجارب عناصر خبره و تأثیرگذار 14 راهبرد کلیدی استخراج گردیده است که بر حسب اولویت و فراوانی ذیلاً ارائه خواهد شد و نیز متعاقباً به تحلیل و بررسی هر یک هر چند مختصر خواهم پرداخت.
   راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در جذب منابع به ترتیب اولویت
   1. مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم
   2. تبلیغات گسترده در جهت معرفی خدمات
   3. سرعت ارائه خدمات به مشتریان
   4. شرایط ویژه برای پرداخت تسهیلات
   5. اطلاع رسانی کارآمد و داشتن بروشورهای خدمات و فعالیت های بانک
   6. تقویت ارتباطات مسئولین شعب و کارکنان با افراد جامعه
   7. شناسایی افراد خوشنام و کاسب و برقراری ارتباط با آنها
   8. شناسایی افراد خیر جهت افتتاح حسابهای ارزان قیمت
   9. اعطای پاداش موردی جهت جذب منابع
   10. برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت اعیاد
   11. تفویض اختیارات خاص به مسئولین شعب و مناطق
   12. شناسایی سازمان ها و ارگانهای کوچک و بزرگ جهت پرداخت حقوق کارکنان
   13. راه اندازی شعب 24 ساعته در محل های تجاری مناسب
   14. در اختیار گرفتن کارکنان خوشرو مجرب و باانگیزه
   کاربرد عناصر وابسته به امر بازاریابی خدمات بانکی در استراتژی جذب منابع
   ردیف
   راهبردهای شناسایی شده جهت جذب منابع بانکی
   عناصر موثر در امر بازاریابی
   وظایف اصلی
   1
   مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتران جدید و قدیم
   کارکنان، فرآیندها
   کارکنان/ آموزش
   2
   تبلیغات وسیع جهت معرفی خدمات بانکی
   روابط عمومی
   روابط عمومی/ کارکنان
   3
   سرعت ارائه خدمات به مشتریان
   فرآیندها، کارکنان
   فرآیندها
   4
   ارائه شرایط ویژه تسهیلات
   خدمت، قیمت
   خدمت
   5
   اطلاع رسانی کارآمد و ارائه بروشورهای خدمات و فعالیت بانک
   روابط عمومی، فرآیندها
   روابط عمومی/ تبلیغات
   6
   تقویت ارتباطات مسئولین شعب و کارکنان با افراد جامعه
   کارکنان، فرآیندها
   کارکنان/ آموزش
   7
   شناسایی افراد خوشنام و کاسب و برقراری ارتباط با آنها
   کارکنان، فرآیندها
   کارکنان/ آموزش
   8
   شناسایی افراد خیر جهت افتتاح حسابهای ارزان قیمت (مسدودی)
   کارکنان، فرآیندها
   کارکنان/ آموزش
   9
   اعطای پاداش های موردی جهت جذب منابع
   کارکنان
   کارکنان/ انگیزش
   10
   برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت اعیاد
   روابط عمومی
   روابط عمومی/ پیشبرد فروش
   11
   تفویض اختیارات خاص به مسئولین شعب
   کارکنان، فرآیندها
   کارکنان/ آموزش
   12
   شناسایی سازمانها و کارگاههای کوچک و بزرگ جهت پرداخت حقوق کارکنان
   مکان، روابط عمومی، فرآیندها
   روابط عمومی
   13
   راه اندازی شعب 24 ساعته در محل های تجاری مناسب
   خدمت، مکان، دارای فیزیکی
   مکان/ کانال توزیع
   14
   در اختیار گرفتن کارکنان خوشرو و مجرب و باانگیزه
   کارکنان
   کارکنان/ گزینش
   بر این اساس می توان گفت :
   1. از آنجا که بالاترین اولویت در جذب منابع بانکی با رویکرد "مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم" به این امر اختصاص دارد و با توجه به اینکه در این استراتژی اصالت به "کارکنان" داده شده است، نوک پیکان خدمت رسانی ، کارکنان آن مجموعه می باشند. این موضوع با توجه به رقابتی بودن بانک ها از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
   این رویکرد از آنجا که اساساً به نقش کارکنان وابسته است وابستگی مستقیم به امر گزینش صحیح، آموزش مؤثر، ایجاد انگیزه و بررسی مداوم و سنجش کارکنان و پاداش خدمت دارد. لذا بررسی مجدد فرآیندها و آسیب شناسی نقادانه به این امر از اهمیت زیادی برخوردار است.
   در بحث عناصر وابسته به هم در امر "تبلیغات گسترده" عوامل زیادی باید مدنظر قرار گیرد از جمله:
   2-1 تبلیغات و آگهی ها؛ شامل انواع آگهی های آگاهی دهنده، ترغیب کننده یادآوری کننده.
   2-2 پیشبرد فروش؛ شامل جایزه ها، کنفرانس ها و نمایشگاههای داخلی (همانند شرکت در نمایشگاه کتاب)، مسابقات و قرعه کشی ها
   3-2 روابط عمومی؛ شامل ارتباطات سازمانی، روابط با رسانه های خبری، مشاوره
   4-2 فروش حضوری؛ استراتژی برخورد صحیح با مشتریان در ایجاد محیطی مناسب و مراجعه به محل کار و محیط فعالیت آنها.
   ضمن آنکه در فروش حضوری سه تصمیم استراتژیک مرتبط با نیروهای فروش باید مورد توجه قرار گیرد.
   اولاً چه بازارهایی به عنوان بازار هدف تعیین می شوند؟
   ثانیاً نحوه فعالیت با توجه هر قسمت بازار چگونه باید باشد؟
   ثالثاً برای فروش چه خدماتی باید تلاش نمود؟
   در راهبرد تبلیغات گسترده و وسیع به نظر می رسد اصالت با فروش حضوری می باشد.
   1. سومین عنصر در عناصر چهارده گانه وابسته در امر بازاریابی"سرعت ارائه خدمات به مشتریان"میباشد که به عوامل مؤثر در اجرای بهینه این موضوع به کارکنان و فرآیندها باز می گردد. در این راهبرد اصالت با فرآیندها می باشد چرا که بهبود و اصلاح فرآیندها، انجام کار توسط کارکنان را تسهیل می کند. در این راستا استفاده از خدمات نوین امور بانکداری و استفاده از بانکداری الکترونیک مورد تأکید میباشد. خوشبختانهتحت همین عنوان (خدمات نوین)برند بانک شهر معرفی شده است و یکی از پارامترهای موجود با تأمین زیر ساخت های لازم بحساب می آید وموجب وفادار شدن و اعتماد مشتریان می گردد.
   2. "ارائه شرایط ویژه تسهیلات"چهارمین راهبرد خدمات به مشتریان می باشد. برای وفادار شدن و ماندگار مشریان که می بایست پرداخت تسهیلات متناسب با هر یک از مشتریان و با شناخت عمیق و دقیق و شیوه استفاده از تسهیلات در امور مربوط به بازرگانی- کشاورزی- تولید- خرید انجام خدمات و ... انجام شود. متأسفانه تقریباً کلیه پرداخت های فعلی تسهیلات به عنوان مشارکت مدنی می باشد و این برخلاف دستورالعمل های موجود است چرا که شخصی که مثلاً برای تولید مرغ گوشتی مشغول است. صرفاً نیاز به تسهیلات در یک دوره تولید که حداکثر 4 ماه است، خواهد داشت و پس از ارائه مرغ گوشتی به بازار قادر خواهد بود تسهیلات خود را تسویه نماید و یا در امور کشاورزی در دوره داشت و کاشت و برداشت حداکثر در یک دوره شش ماهه می باشد یا صنعتگر به همین منوال. بنابراین ارتباط تنگاتنگ کارکنان و مشتری و شناخت از نوع فعالیت مشتری از اهم موارد است.
   3. "اطلاع رسانی کارآمد و ارائه بروشورهای خدمات و فعالیت های بانک"این عنصر یکی از ارکان راهبردی موضوعات مربوط به تبلیغات و آگهی ها می باشد.
   4. "تقویت ارتباطات مسئولین شعب و کارکنان با افراد جامعه"این عنصر به حمایت کارکنان و ابسته است که از دو بعد"شناسایی افراد خوشنام و کاسب و برقراری ارتباط با آنها" و "شناساییافراد خیر جهت افتتاح حسابهای ارزان قیمت"مدنظر قرار می گیرد. این نیز به کارکنان با انگیزه و آموزش دیده و دارای تعلق خاطر به بانک وابسته می باشد.
   5. "اعطای پاداش موردی جهت جذب منابع"عنصر آمیخته در امر بازاریابی در این امر به کارکنان بستگی دارد. موضوعات مربوط به انگیزش کارکنان که بطور مشخص و واضح در خصوص این راهبرد مورد تأکید می باشد. تشویق و ایجاد انگیزه، یکی از عناصر اساسی در تقویت رفتارهای مناسب است. اگر جذب منابع و یا هر عمل دیگری که از نظر بانک مطلوب و مناسب می باشد مورد تشویق و حمایت قرار نگیرد آن رفتار، پایدار و الگوی سایرین قرار نمی گیرد. لذا اعطای پاداش های موردی جهت جذب منابع می تواند نشان دهنده اهمیت این موضوع برای بانک باشد. لازم به یادآوری است این حمایت و تشویق ها باید کاملاً آشکار بوده و به گونه ای اعطا گردد که موجبات انگیزه برای سایرین قرار گیرد.
   6. عنصر و ابسته دیگر در خصوص راهبرد"برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت های مختلف از جمله اعیاد"رشد و بالندگی در خدمات بانکی است چرا که پیشبرد فروش وابسته به آن است. سازماندهی فعالیت های تشویقی و ترغیبی بانک در قالب برگزاری جشن ها به مناسبت اعیاد و مراسم های مختلف هم از بعد تبلیغاتی و هم از بعد فرهنگی- اجتماعی موجبات ارتقای جایگاه بانک در سطح جامعه را موجب می شود. مثال: شرکت در حمایت از زلزله زدگان سرپل ذهاب.
   7. نهمین عنصر و ابسته به امر بازاریابی به منظور جذب منابع بیشتر"تفویض اختیار خاص به رؤسای شعب و مناطق است"در این خصوص مدیران و مسئولین بایستی با شناخت و اعتماد ، شرایط و فرآیند لازم را ایجاد کنند.
   8. "شناسایی سازمان ها و کارگاههای کوچک و بزرگ جهت پرداخت حقوق کارکنان"از عوامل بسیار مؤثر در پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان ایجاد درآمدهای غیرمشاع و کم هزینه است از جمله استفاده از خدماتی هم چون ATMها و استفاده از POShها. چنانچه زیر ساخت لازم و فضای تشکیلاتی مناسب در مدیریت بر آنها و بازاریابی مستمر و متکی بر برنامه ریزی علمی وجود داشته باشد. تحقق این امر به نفع بانک میباشد چرا که بانکهای رقیب از این امر سبقت گرفته اند و باید سهم بانک شهر در این ادامه این خدمات روزبروز افزایش یابد.
   9. "راه اندازی شعب 24 ساعته در محل تجاری مناسب"چنانچه بتوان با اصالت به مکان و خدمت کارکنان به شهرنت ها توجه ویژه شود و در طراحی فیزیکی مکان نیز اهتمام ورزند کانال توزیع خدمات را بدین نحو افزایش داده و می تواند خدمات بانکی طیف وسیع و متنوعی را شامل شود.
   10. "در اختیار گرفتن کارکنان خوشرو، مجرب و با انگیزه" بنده بر این باورم که نقش منابع انسانی کارآمد و با انگیزه در بوجود آمدت موقعیت های ویژه بی بدیل است این امر نیاز به ایجاد زمینه انگیزشی دارد که می توان عدالت متکی بر سیستم های یکپارچه برنامه ریزی همسان را در این امر مؤثر و دخیل دانست.
   در پایان ذکر این نکته ضروریست که همواره سهم اصلی بانکها در جذب منابع زمانی افزایش می یابد که خود بائری ، انگیزه، حمیت قسمتی و وابستگی سازمانی و علاقه به محیط کار و شغل و نیز آموزش مستمر و تلاش بی وقفه در پی داشته باشد.