02 خرداد 1401
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • سود سپرده های سرمایه گذاری
   ردیف عنوان سپرده سرمایه گذاری نرخ سود علی الحساب
   1 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی %10
   2 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه %12
   3
   سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه
   %14
   4
   سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال
   %16
   5
   سپرده سرمایه گذاری با سررسید دوسال
   %18