02 خرداد 1401
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • قرض الحسنه جاری
   سپرده قرض الحسنه جاری:
   سپرده ای است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری افتتاح می‌نماید. برداشت و یا انتقال از این سپرده می‌تواند از طریق چک، کارت‌های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد این سپرده یکی از ابزارهای مهم در تبادلات مالی به ویژه برای تجار و بازرگانان است. با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری در بانک شهر می‌توانید با پس‌انداز وجوه خود در این حساب همانند همه حساب‌های بانک شهر از تمامی شعب به حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری خود دسترسی داشته باشید.

   1. شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی
   افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص روشندل( با سواد یا بی سواد ) و معلولان از ناحیه دو دست با معرفی شخص امین و مورد اعتماد وی به صورت رسمی و با تکمیل تعهدنامه طبق ضوابط و مقررات امکان پذیر است.
   چنانچه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب می شود ادعا کند که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضا و صدور چک را دارد، می تواند با پذیرش مسئولیت ناشی از صدور چک و تنظیم تعهدنامه رسمی ، راسا و بدون معرفی وکیل، با رعایت همه ضوابط و مقررات اقدام به افتتاح سپرده جاری و دریافت دسته چک کند.
   مدارک لازم جهت افتتاح حساب جاری
   • تکمیل فرم‌های مربوطه
   • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه توسط متقاضی.
   • اصل و تصویر شناسنامه
   • اصل و تصویر کارت ملی
   • دریافت استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم وجود چک برگشتی (برای حساب مشترک دریافت استعلام برای هر کدام از مشترکین).

   2. شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقوقی
   • پیش‌بینی اختیار افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در اساسنامه
   • عدم وجود بدهی غیر جاری و چک برگشتی به نام شخص حقوقی، اعضای هیئت مدیره و مدیران صاحبان امضا در سامانه بانک مرکزی
   مدارک لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
   • تکمیل فرم‌های مربوطه
   • دریافت استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم وجود چک برگشتی برای شخص حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره و مدیران صاحب امضا
   • اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
   • اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
   • اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت

   3. افتتاح حساب جاری مشترک
   افتتاح حساب جاری مشترک برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب جاری، بلامانع بوده و تنها لازم است در موقع افتتاح حساب جاری متقاضیان به صورت کتبی موارد ذیل را مشخص کنند:
   • برداشت از حساب جاری منفرداً خواهد بود یا متفقاً
   • نحوه بستن حساب جاری توسط افتتاح‌کنندگان
   برداشت از سپرده جاری:
   • چک عادی صاحب سپرده قرض الحسنه جاری؛
   • برداشت با کارت؛
   • سایر ابزارهای مجاز از جمله فیش برداشت از سپرده.
   در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی یا فوت یا حجر هر یک از صاحبان حساب موجودی به چه نسبت بین صاحبان حساب تقسیم خواهد شد.