02 خرداد 1401
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه
   افتتاح حساب از طریق وکالت
   شخص وکیل می‌تواند با ارائه وکالت‌نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است، در همه شعب بانک شهر اقدام به افتتاح حساب و همچنین برداشت از حساب موکل خود کند.
   افتتاح حساب توسط قیم
   قیم می‌تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح کند و با ارائه اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری، حق برداشت از حساب را داراست.
   افتتاح حساب توسط وصی
   شخص وصی می‌تواند با ارائه وصیت‌نامه که توسط دادگاه تأیید شده است، پس از احراز هویت، نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت جهت صغیر اقدام کند.