05 خرداد 1401
X
   
 
  • شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
   شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
   • افتتاح سپرده های سرمایه گذاری مدت دار صرفا برای ارزهای با منشأ اسکناس و ارز منشأ خارجی امکان پذیر می باشد و ارزهای منشأ داخلی امکان سپرده گذاری مدت دار را ندارند.
   • ارزهای مورد قبول برای سپرده گذاری در حساب های مدت دار با ارز منشأ اسکناس صرفا دلار آمریکا و یورو می باشد و ارزهای مورد قبول برای سپرده گذاری در حساب های مدت دار با ارز منشأخارجی دلار، یورو و درهم امارات می باشد.
   • سپرده گذار هر زمان بخواهد می تواند سپرده خود را ابطال نموده و وجه آن را دریافت نماید . به منظور ابطال سپرده ارائه اصل برگ سپرده ضروری می باشد. ارائه سپرده پیش از سررسید مشمول نرخ تعدیل سپرده اعلامی در شرایط نرخ های اعلام شده می باشد.
   • سپرده های ارزی به صورت قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد و هرگونه ایجاد تغییر در آن اعم از کاهش/افزایش مبلغ سپرده منجر به ابطال قرارداد و افتتاح سپرده جدید با شرایط جاری می گردد ، بنابراین کاهش مبلغ سپرده قبل از سررسید بدون تغییر در شرایط سپرده مجاز نمی باشد.
   • سود متعلقه به مانده این سپرده ها به ارز مورد سپرده و با ارز و منشأ یکسان پرداخت خواهد شد.

   پرداخت سود سپرده های ارزی:
   • سود سپرده های سه ماهه ، شش ماهه و نه ماهه در سررسید و سود سپرده های یکساله بصورت ماهیانه پرداخت می گردد.
   • مبنای محاسبه سود این سپرده ها نرخ اعلامی در بخشنامه های بانک در روز افتتاح سپرده و یا در تاریخ تمدید آن می باشد.
   • سود سپرده هایی که قبل از سررسید باطل می شوند وفق بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره تعدیل می گردند.
   • به سپرده هایی که قبل از یک ماه از تاریخ افتتاح بسته شود سود تعلق نمی گیرد.

   مقررات کلی مربوط به سپرده های ارزی:
   1. افتتاح سپرده جاری برای کلیه دستگاههای موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، صرفاً در شعب بانک های دولتی داخل کشور قابل انجام می باشد.
   2. افتتاح سپرده /حساب های ارزی به نام اشخاص حقیقی و حقوقی:
   • افتتاح سپرده های ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است.
   • افتتاح سپرده برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی مطابق مقررات مربوط به افتتاح حساب های ریالی می باشد.
   • واجدین شرایط می توانند منفردا و یا به صورت مشترک افتتاح سپرده نمایند.
   • جهت افتتاح حساب ارزی برای اشخاص خارجی ارائه گذرنامه و داشتن روادید، داشتن پروانه اقامت معتبر و ثبت شماره فراگیر برای اتباع خارجی ضروری است. قابل ذکر است دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش و گذرنامه هر کدام به تنهائی اسناد معتبر اقامتی محسوب گردیده و می تواند به عنوان مدارک قابل شناسائی مشتری جهت افتتاح حساب (صرفاً سپرده قرض الحسنه پس انداز) به بانک ارائه گردد. بدیهی است افتتاح حساب جاری و ارائه تسهیلات به صرف وجود اسناد فوق امکانپذیر نبوده و تابع مقررات خاص خود می باشد.

   مدارک لازم جهت افتتاح سپرده
   اشخاص حقیقی
   1. مدارک لازم برای افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی عبارتند از اصل شناسنامه ، گذرنامه ، روادید و کارت ملی سپرده گذار و نگهداری کپی برابر اصل شده آن در سوابق.
   2. تامین حداقل موجودی برای حساب های افتتاح شده با ارز منشأ اسکناس
   3. استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داشتن معرف (برای سپرده جاری ارزی)
   4. فرم تکمیل شده افتتاح حساب
   5. برای افتتاح حساب مشترک تمام مدارک فوق برای شرکای سپرده نیز الزامی است و فرم های مربوطه می بایست توسط صاحب / صاحبان حساب تکمیل و امضاء شود. ضمناً قدرالسهم ، نحوه برداشت و بستن حساب مشخص شود.
   • کلیه قراردادهای افتتاح حساب های مشترک می بایست توسط کلیه صاحبان حساب امضا و تکمیل شود.
   • توجه : رونوشت کلیه مدارک هویتی مشتریان می بایست برابر اصل شوند.
   اشخاص حقوقی
   1. شرکت نامه (برای شرکت های غیر سهامی)
   2. شناسه ملی
   3. اساسنامه (که در آن شرکت مجاز به افتتاح سپرده مورد نظر باشد)
   4. آگهی تاسیس و ثبت ، مندرج در روزنامه رسمی
   5. آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
   6. آخرین صورتجلسه هیات مدیره
   7. ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء (برای اشخاص ایرانی) و گذرنامه و روادید (برای اشخاص خارجی)
   8. تامین حداقل موجودی
   9. استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داشتن معرف (برای حساب جاری ارزی)
   10. فرم تکمیل شده افتتاح حساب.
   نکته: اصل تمام مدارک مطالبه شده پس از رویت و ضبط تصاویر برابر اصل شده در سوابق، توسط مسئول ارزی شعبه نگهداری و اصل آن به مشتری ، مسترد خواهد شد.