05 خرداد 1401
X
   
 
  • سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
   مشتریان متقاضی افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی باشند، می توانند با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک شهر و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.
   سود این نوع حساب ها طبق بخشنامه های جاری بانک ابلاغ و واریز می گردد. در حال حاضر سود سپرده های ارزی با منشاء اسکناس / خارجی به شرح جداول نرخ سود موجود در بخش ارزی می باشد.
   در صورت بستن حساب پیش از اتمام مدت دوره سپرده ، سود سپرده و جریمه بستن آن بر اساس بر مبنای دوره قبل محاسبه می شود.
   شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
   • افتتاح سپرده های سرمایه گذاری مدت دار صرفا برای ارزهای با منشأ اسکناس و ارز منشأ خارجی امکان پذیر می باشد و ارزهای منشأ داخلی امکان سپرده گذاری مدت دار را ندارند.
   • ارزهای مورد قبول برای سپرده گذاری در حساب های مدت دار با ارز منشأ اسکناس صرفا دلار آمریکا و یورو می باشد و ارزهای مورد قبول برای سپرده گذاری در حساب های مدت دار با ارز منشأخارجی دلار، یورو و درهم امارات می باشد.
   • سپرده گذار هر زمان بخواهد می تواند سپرده خود را ابطال نموده و وجه آن را دریافت نماید . به منظور ابطال سپرده ارائه اصل برگ سپرده ضروری می باشد. ارائه سپرده پیش از سررسید مشمول نرخ تعدیل سپرده اعلامی در شرایط نرخ های اعلام شده می باشد.
   • سپرده های ارزی به صورت قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد و هرگونه ایجاد تغییر در آن اعم از کاهش/افزایش مبلغ سپرده منجر به ابطال قرارداد و افتتاح سپرده جدید با شرایط جاری می گردد ، بنابراین کاهش مبلغ سپرده قبل از سررسید بدون تغییر در شرایط سپرده مجاز نمی باشد.
   • سود متعلقه به مانده این سپرده ها به ارز مورد سپرده و با ارز و منشأ یکسان پرداخت خواهد شد.