05 خرداد 1401
X
   
 
  • سپرده قرض الحسنه جاری ارزی
   حساب جاری ارزی یکی از انواع حساب های قرض الحسنه بانک شهر است که با رعایت ضوابط و مقررات برای متقاضیان (اشخاص حقیقی/ اشخاص حقوقی) افتتاح می شود.
   شرایط افتتاح حساب های جاری ارزی با کارت و بی کارت بازرگانی
   1. افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی با ارز منشأ خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و یا فاقد کارت بازرگانی می تواند با مبلغ صفر صورت پذیرد.
   2. افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی با ارز منشأ اسکناس برای ارزهای دلار، یورو و درهم برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و یا فاقد کارت بازرگانی امکان پذیر است. حد اقل مبلغ جهت افتتاح حساب بر اساس بخشنامه های جاری بانک اعلام می گردد.
   3. به مانده این سپرده ها سود تعلق نمی گیرد.