05 خرداد 1401
X
   
 
    • سوئیفت
      بانک شهر به منظور افزایش کیفیت و سرعت در انجام خدمات ارزی برای مشتریان خود، در سال ۱۳9۱ به عضویت شبکه جهانی سویفت در آمدتا با بهره گیری از خدمات موسسه مذکور بتواند سرویس مناسبی در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
      به منظور تسریع در ارائه خدمات ارزی واحدهای ارزی شعب تهران و شهرستان های بانک شهر به سیستم سوئیفت تجهیز شده اند. واحدهای مذکور عبارتند از واحد ارزی شعب مرکزی ، ملاصدرا، آرژانتین الوند ، تبریز و اصفهان . واحدهای ارزی دیگر بانک نیز در آینده نزدیک به سیستم سوئیفت مجهز خواهند شد. کد سوئیفت بانک شهر عبارت است از: CIYBIRTH