02 بهمن 1400
X
   
 
  • اعتبار اسنادی ارزی
   گشایش اعتبار اسنادی وارداتی
   این روش از انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل می باشد و عبارتست از هرگونه ترتیبی به هر نام یا توصیفی که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.

   الف) واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی وارداتی
   شرایـط و ضوابـط گشایش اعتباراسنادی :
   1. دریافت مجوزهای قانونی از وزارتخانه ها و مراجع ذیصلاح باتوجه به مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه
   2. انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت و معدن و تجارت
   3. ارائه وثایق و تضمینات لازم
   4. پرداخت کارمزد خدمات بانکی و تأمین مبلغ پیش‌‌دریافت به ارز یا ریال که توسط بانک تعیین می‌شود.
   5. ایفای تعهد متقاضی (اعم از ارائه پروانه گمرکی کالا) نزد سیستم بانکی کشور
   مدارک مورد نیاز :
   1. کارت بازرگانی معتبر
   2. پیش فاکتور
   3. بیمه نامه
   4. تکمیل فرم های بانک

   ب) واردات کالا از طریق حواله وجه
   شرایط و ضوابط واردات از طریق حواله:
   1. دریافت مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه
   2. انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت و معدن و تجارت
   3. رعایت سقف مجاز مبلغ ثبت سفارش جهت انجام حواله وفق مقررات جاری(تا معادل مبلغ یک میلیون یورو به نرخ رسمی برای هر فقره ثبت سفارش به صورت یکجا یا به دفعات در قبال ارائه پروفرما، ثبت سفارش و بیمه نامه)
   4. پرداخت کارمزد خدمات بانکی
   مدارک مورد نیاز :
   1. کارت بازرگانی معتبر
   2. پیش فاکتور
   3. بیمه نامه
   4. تکمیل فرم های بانک
   5. تعهدنامه کتبی مبنی بر ارائه اسناد مثبته و ورود کالا (اعم از بارنامه، سیاهه تجاری، پروانه سبز گمرکی) در مهلت مقرر