05 خرداد 1401
X
   
 
  • خرید و فروش ارز
   خرید ارز
   ارزهای انتقالی: در حال حاضر خرید ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بین المللی از جمله حواله های ارزی، موجودی سپرده های ارزی بدون هیچگونه محدودیتی با نرخ مبادله ای مجاز می باشد. خرید ارز ناشی از صادرات کالا و خدمات در چارچوب مجوزهای بانک مرکزی و پس از احراز منشاء ارز حاصله با نرخ بازار آزاد امکان پذیر می باشد .
   فروش ارز
   فروش ارز بازرگانی: به منظور واردات کالا و خدمات که چگونگی آن در دستورالعملهای مربوط به اینگونه فعالیتها اعلام شده با انجام ثبت سفارش به نام بانک شهر و تشکیل و تکمیل پرونده لازم صورت می پذیرد.
   تبدیلات ارزی
   مشتری متقاضی می تواند از محل حساب خود اقدام به تبدیل ارز نماید. این اقدام با درخواست کتبی مشتری از طریق شعبه ذی ربط و با انجام عملیات از سوی امور بین الملل بانک صورت می پذیرد.