02 خرداد 1401
X
   
 
  • تلفن بانک شهر (87611-021)
   خدمات قابل ارائه از طریق تلفن بانک شهر عبارت است از:
   1. دریافت موجودی
   2. دریافت صورتحساب
   3. پرداخت قبوض
   4. مسدود کردن کارت
   5. انتقال وجه عادی
   6. اطلاع از جزئیات دسته چک های مرتبط با سپرده و برگه های هر دسته چک
   7. اطلاع از جزئیات تسهیلات
   8. خرید شارژ تلفن همراه
   9. دریافت شماره شبا
   10. دریافت نرخ ارز