02 خرداد 1401
X
   
 
    • اپلیکیشن شهرمن
      این افزونه درواقع پل ارتباطی است میان مشتریان و بانک شهر که توسط این افزونه افراد از امکانات بانک شهر آگاهی پیدا می کنند و ابزاری است برای معرفی و نظر سنجی بانک شهر از میان شرکت کنندگان در نمایشگاهها ، همایشها و سایر اتفاقاتی که بانک شهر می خواهد درآن حضور داشته باشد . همچنین در آینده ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی شعب به مشتریان خود نیز می تواند در این بستر محیا شود .
      فایل پیوست