25 فروردین 1400
X
   
 
    • دستگاه های خودپرداز (ATM)
      با توجه به توسعه شبکه شعب بانک شهر در سطح کشور، دستگاه های خودپرداز شعبه ای و خارج از شعبه بانک افزایش یافته است و مشتریان قادر به دریافت خدمات به شرح ذیل از طریق دستگاه های خودپرداز می باشند:
      1. دریافت وجه نقد
      2. اعلام موجودی و دریافت گردش حساب
      3. انتقال وجه
      4. پرداخت قبوض
      5. خرید شارژ تلفن همراه
      6. تغییر رمز
      7. دریافت و تغییر رمزخرید اینترنتی
      8. کمک به بازسازی عتبات عالیات
      9. کمک به ستاد دیه و ...