05 خرداد 1401
X
   
 
  • دستگاه های خودپرداز (ATM)
   با توجه به توسعه شبکه شعب بانک شهر در سطح کشور، دستگاه های خودپرداز شعبه ای و خارج از شعبه بانک افزایش یافته است و مشتریان قادر به دریافت خدمات به شرح ذیل از طریق دستگاه های خودپرداز می باشند:
   1. دریافت وجه نقد
   2. اعلام موجودی و دریافت گردش حساب
   3. انتقال وجه
   4. پرداخت قبوض
   5. خرید شارژ تلفن همراه
   6. تغییر رمز
   7. دریافت و تغییر رمزخرید اینترنتی
   8. کمک به بازسازی عتبات عالیات
   9. کمک به ستاد دیه و ...