05 خرداد 1401
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مشاورین و معاونین
   سید علیرضا اردوبادی
   • سید علیرضا اردوبادی

   • مشاور عالی مدیر عامل
   رسول خوش بین
   • رسول خوش بین

   • معاون مالی
   جواد عطاران
   • جواد عطاران

   • معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • معاون اداری و توسعه منابع انسانی
   بهبود ساسانیان
   • بهبود ساسانیان

   • معاون شعب
   ناصر آخوندی
   • ناصر آخوندی

   • معاون پشتیبانی،املاک و ساختمان
   احمد درخشنده
   • احمد درخشنده

   • معاون اعتبارات
   سیدمحمدجواد میرمحمد میگونی
   • سیدمحمدجواد میرمحمد میگونی

   • معاون نظارت و حقوقی
   سید عبداله سجادی جاغرق
   • سید عبداله سجادی جاغرق

   • معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها