11 آبان 1399
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مشاورین و معاونین
   سید علیرضا اردوبادی
   • سید علیرضا اردوبادی

   • مشاور عالی مدیر عامل
   رسول خوش بین
   • رسول خوش بین

   • معاون مالی و اقتصادی
   جواد عطاران
   • جواد عطاران

   • معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   مسعود بهرامیان
   • مسعود بهرامیان

   • معاون اداری و توسعه منابع انسانی
   محسن امیری
   • محسن امیری

   • معاون شعب و توسعه بازاریابی
   محمدعلی خادمی
   • محمدعلی خادمی سید بنادک

   • معاون اعتبارات و سرپرست معاونت پشتیبانی