10 مرداد 1400
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مشاورین و معاونین
   سید علیرضا اردوبادی
   • سید علیرضا اردوبادی

   • مشاور عالی مدیر عامل
   رسول خوش بین
   • رسول خوش بین

   • معاون مالی
   جواد عطاران
   • جواد عطاران

   • معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • معاون اداری و توسعه منابع انسانی
   محسن امیری
   • محسن امیری

   • معاون اعتبارات
   مهدی رضایی
   • مهدی رضایی

   • معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها
   بهبود ساسانیان
   • بهبود ساسانیان

   • معاون شعب و توسعه بازاریابی