10 مرداد 1400
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مدیریت ها
   حمیدرضا عظیمی
   • حمیدرضا عظیمی

   • مدیر امور مشتریان
   میثم نمازی
   • میثم نمازی

   • مدیر امور فناوری اطلاعات
   مهدی میرزا محمدی
   • مهدی میرزا محمدی

   • مدیر امور بین الملل
   سعید عسگری
   • سعید عسگری

   • مدیر امور شعب تهران
   محمد علی برقی فوشازده
   • محمد علی برقی فوشازده

   • مدیر امور شعب شهرستان
   سید جابر حسینی
   • سید جابر حسینی

   • مدیر امور سازمان و برنامه ریزی
   نادر نوروزی
   • نادر نوروزی

   • مدیر امور حقوقی
   اصغر روح الهی
   • اصغر روح الهی

   • مدیرامور بازرسی و نظارت
   مازیار حقانی
   • مازیار حقانی

   • مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
   علی سمیعی برسری
   • علی سمیعی برسری

   • مدیر امور شرکت ها و سرمایه گذاری ها
   مجید کاظمی
   • مجید کاظمی

   • مدیر اموراعتبارات
   یوم الدین ششپری
   • یوم الدین ششپری

   • مدیر امورمنابع انسانی و رفاه
   معصومه پورجاوید
   • معصومه پورجاوید

   • سرپرست مدیریت امور املاک و مستغلات
   سیدعلی حسینی
   • سیدعلی حسینی

   • سرپرست مدیریت امورمالی و خزانه داری
   محمد علی دهاقین
   • محمد علی دهاقین

   • مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

   میثم رشیدی
   • میثم رشیدی

   • مدیر امور عملیات ارزی