11 آبان 1399
X
   
 
  • دسترسی سریع
  • مدیریت ها
   رضا اکبری اصل
   • رضا اکبری اصل

   • مدیر امور حوزه مدیریت
   حمیدرضا عظیمی
   میثم نمازی
   • میثم نمازی

   • مدیر امور فناوری اطلاعات
   مهدی میرزا محمدی
   • مهدی میرزا محمدی

   • مدیر امور عملیات ارزی
   سعید عسگری
   • سعید عسگری

   • مدیر امور شعب تهران
   محمد علی برقی فوشازده
   • محمد علی برقی فوشازده

   • مدیر امور شعب شهرستان
   سید جابر حسینی
   • سید جابر حسینی

   • مدیر امور سازمان و برنامه ریزی
   نادر نوروزی
   • نادر نوروزی

   • مدیر امور حقوقی
   اصغر روح الهی
   • اصغر روح الهی

   • مدیرامور بازرسی و نظارت
   مازیار حقانی
   • مازیار حقانی

   • مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
   علی سمیعی برسری
   • علی سمیعی برسری

   • مدیر امور شرکت ها و سرمایه گذاری ها
   مجید کاظمی
   • مجید کاظمی

   • مدیر اموراعتبارات
   بهروز شادفر
   • بهروز شادفر

   • مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
   یوم الدین ششپری
   • یوم الدین ششپری

   • مدیر امورمنابع انسانی و رفاه
   معصومه پورجاوید
   • معصومه پورجاوید

   • سرپرست امور املاک و مستغلات