05 خرداد 1401
X
   
 
  • شعب ارزی
   ردیف عنوان شعبه
   1 منطقه 10 - تهران - مهستان
   2 منطقه 10 - تهران - پاکنژاد
   3 منطقه 9 - تهران - آرژانتین الوند
   4 منطقه 3 - اصفهان - شیخ صدوق
   5 تهران مستقل - سپهبد قرنی
   6 منطقه 9 - تهران - ملاصدرا
   7 منطقه 8 تهران - کامرانیه
   8 منطقه 9 - تهران - قائم مقام فراهانی
   9 منطقه 8 - تهران - شهید بهشتی
   10 منطقه 10 - تهران - اکباتان مگامال
   11 منطقه 8 - تهران - استاد مطهری
   12 منطقه 5 - البرز - عظیمیه کرج
   13 منطقه 2 - آذربایجان -آزادی تبریز
   14 منطقه 2 - آذربایجان - شهریار تبریز
   15 منطقه 10 - تهران - شهید کاظمی
   16 منطقه 9 - تهران - ولیعصر دستگردی
   17 منطقه 7 - قزوین - دانشگاه بین الملل
   18 منطقه 2 - آذربایجان - شهرداری تبریز
   19 منطقه 6 - قم - قم
   20 منطقه 7 - قزوین - قزوین
   21 منطقه 8 - تهران - شهید باهنر
   22 منطقه 9 تهران - ولیعصر توانیر
   23 منطقه 7 - قزوین - طالقانی قزوین
   24 منطقه 9 - تهران - شهرداری مرکز
   25 منطقه 1 - خراسان - بلوارسجاد مشهد
   26 منطقه 4 - فارس - بلوار پاسداران
   27 منطقه 6 - قم - چهارراه بازار
   28 منطقه 9 - تهران - شهر
   29 منطقه 9 - تهران - میدان فردوسی
   30 منطقه 4 - فارس - ارگ شیراز
   31 منطقه 4 - فارس - شیراز
   32 منطقه 8 - تهران - قیطریه
   33 منطقه 8 - تهران - خرمشهر
   34 منطقه 4 - فارس - بندرعباس
   35 منطقه 4 - فارس - بندرلنگه
   36 منطقه 2- آذربایجان - پاالیشگاه تبریز
   37 منطقه 2 - آذربایجان - اطبا تبریز
   38 منطقه 8 - تهران - فرمانیه غربی
   39 منطقه 9 - تهران - دولت
   40 منطقه 10 - تهران - برج میلاد
   41 منطقه 2 - آذربایجان - دروازه تهران
   42 منطقه 10 - تهران - آزادی یادگار
   فایل پیوست