03 مهر 1399
X
   
 
    • طرح سپرده کارای شهر
      در این طرح شهروندان امکان دریافت تسهیلات معادل حداکثر 90 درصد مبلغ سپرده خود با نرخ سود 3 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده خود و با دوره بازپرداخت حداکثر 36 ماه یا دفعتاً واحده را خواهند داشت. حداقل مبلغ سپرده گذاری در این طرح 50 میلیون ریال می باشد و سود سپرده نیز محاسبه و به مشتری پرداخت می گردد. بر اساس این طرح امکان پرداخت انواع تسهیلات با توجه به درخواست مشتری وجود خواهد داشت.
      در تمامی طرح های مذکور چنانچه اشخاص حقوقی اقدام به سپرده گذاری نمایند امکان پرداخت تسهیلات به پرسنل زیرمجموعه بر اساس میانگین سپرده شخص حقوقی وجود خواهد داشت.