30 شهریور 1400
X
   
 
  • داک
   همراه بانک شرکتی در بستر تلفن همراه برای رفع نیاز های بانکی شرکت های کوچک و متوسط، ویژه حساب های مشترک ، حقیقی و حقوقی با ویژگی ها به شرح ذیل:
   • گردش کار چند امضایی برای حساب‌های مشترک (حقوقی/حقیقی)
   • کنترل دسترسی‌ کاربران سازمان به حساب‌ها توسط مدیر
   • امکان تعریف حسابدار و راهبر سپرده
   • انتقال وجه گروهی
   • استفاده از امضا دیجیتال
   • تایید با اثر انگشت
   • نمایش دستور پرداخت برحسب اولویت به امضاداران
   • درج توضیحات و الصاق عکس برای دستور پرداخت
   • اطلاع رسانی به امضا داران از طریق سرویس Notification
   • امکان اخذ صورتحساب سپرده
   • دسترسی از طریق وب
   • تایید با اثر انگشت