02 خرداد 1401
X
   
 
  • تسهیلات شکوه شهر
   طرح سپرده گذاری و اعطای تسهیلات شکوه شهر ویژه مشتریان حقیقی و حقوقی بانک شهر با هدف تأمین نیازهای بخش های مختلف اقتصادی و خانوارها می باشد
   حداقل مدت سپرده گذاری جهت دریافت تسهیلات 4 ماه بوده و حداکثر مبلغ تسهیلاتی که به مشتریان محترم اعطا می گردد 500 میلیون ریال است
   نرخ سود تسهیلات فوق 10 تا 14 درصد و شیوه بازپرداخت به صورت اقساطی ماهیانه می باشد
   مشتریان محترم جهت اخذ تسهیلات شکوه شهر و آگاهی از شرایط دریافت تسهیلات می توانند به شعب بانک شهر در سراسر کشور مراجعه نمایند.