05 خرداد 1401
X
   
 
  • پیگیری تراکنش های ناموفق
   بانک شهر در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین تسهیل در فرآیند رفع مغایرت تراکنش های ناموفق، اقدام به راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری تراکنش های مزبور کرده است.
   تعاریف
   تراکنش های ناموفق: به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای الکترونیکی ( اینترنت، ATM POS و...) انجام شده و علیرغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک، دریافت نشده است .
   شماره پیگیری: شماره ای است که مشتری پس از ثبت اطلاعات خود و دریافت آن، می تواند نسبت به پیگیری مغایرت خود اقدام کند.
   به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید؛
   1. از وقوع تراکنش ناموفق می بایستی حداقل 72 ساعت گذشته باشد.
   2. اطلاعات وارد شده مانند شماره کارت و یا تلفن همراه را با نهایت دقت مبذول فرمایید.
   3. به منظور ثبت تقاضاها علاوه بر سایت اینترنتی بانک شهر می توانید به هریک از شعب این بانک مراجعه فرمایید