05 خرداد 1401
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1شهرداری تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 250آدرس: میدان ساعت ،خیابان ارتش جنوبی ،ساختمان شماره دو شهرداری مرکز -پلاک7کد پستی: 5137767473تلفن: 041-35570026-29ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالشهرداری تبریز
   2آزادی تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 272آدرس: خیابان آزادی ،مابین چهارراه ابوریحان و چهارراه لاله -پلاک4کد پستی: 5175755381تلفن: 041-34767673-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالآزادی تبریز
   3خزانه تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 3004آدرس: تبریزساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالخزانه تبریز
   4اطباء تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 302آدرس: خیابان امام خمینی ،کوی اطباء ، نرسیده به چهارراه آبرسان ،نبش کوچه حامد-پلاک1کد پستی: 5154983111تلفن: 041-33377448-49-50ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالاطباء تبریز
   5تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 364آدرس: کوی ولیعصر بلوار مخابرات ،نبش خیابان سهند-پلاک37کد پستی: 5157937834تلفن: 041-33270095-96ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالتبریز
   622 بهمن تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 388آدرس: خیابان راه آهن ،مابین چهارراه قطران و میدان قونقا-پلاک893کد پستی: 5183617845تلفن: 041-32842882-85ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعال22 بهمن تبریز
   7شهرک امام تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 389آدرس: تبریز جاده سنتو میدان کارگر جنب خانه سازی شهرداری منطقه 6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالشهرک امام تبریز
   8سه راه پالایشگاه(تبریز)آذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 390آدرس: جاده آذرشهر ،سه راه پالایشگاه نبش کوی توحید-پلاک20کد پستی: 5179983695تلفن: 041-34248110-34248103ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالسه راه پالایشگاه(تبریز)
   9دروازه تهران تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 431آدرس: دروازه تهران ،بالاتر از سه راهی ولیعصر ،جنب بانک صادرات-پلاککد پستی: 5167647651تلفن: 041-33295875-33297291ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰
   فعالدروازه تهران تبریز
   10مراغهآذربایجان شرقی / مراغهکد مرکز: 392آدرس: خیابان کاشانی ،نرسیده به مصلا، ابتدای خیابان جام جم -پلاککد پستی: 5514843844تلفن: 041-37251671ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالمراغه
   11ارومیهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 294آدرس: میدان خیام ،خیابان خیام جنوبی ،روبروی کوچه پانزدهم-پلاک306کد پستی: 5714634753تلفن: 044-32255386-8ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالارومیه
   12استادان ارومیهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 365آدرس: خیابان استادان-پلاک33کد پستی: 5715856813تلفن: 044-33446281ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالاستادان ارومیه
   13اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 318آدرس: خیابان آیت الله خامنه ای ،مابین میدان شریعتی و پل هفت چشمه-پلاک57کد پستی: 5613635538تلفن: 045-33254440-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰
   فعالاردبیل
   14اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 267آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی ،حدفاصل چهارراه نیکبخت و خیابان شیخ مفید-پلاک11کد پستی: 8163836139تلفن: 0313-6643113-14ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰
   فعالاصفهان
   15حکیماصفهان / اصفهانکد مرکز: 275آدرس: خیابان سپه ،ابتدای خیابان حکیم-پلاک157کد پستی: 8147766341تلفن: 0313-2120151-55ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالحکیم
   16جهان نمااصفهان / اصفهانکد مرکز: 276آدرس: میدان امام حسین ،خیابان طالقانی-پلاک111کد پستی: 8136613163تلفن: 0313-2121510-12ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالجهان نما
   17خزانه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 3005ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰
   فعالخزانه اصفهان
   18چهارراه نورباراناصفهان / اصفهانکد مرکز: 303آدرس: خیابان بزرگمهر ،چهارراه نورباران-پلاک1کد پستی: 8153914971تلفن: 0313-2667020-22-23-24ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالچهارراه نورباران
   19جابر انصاری اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 340آدرس: خیابان کاوه ،خیابان جابر انصاری ،حد فاصل خیابان شهبازی و خیابان پنج آذر-پلاک16کد پستی: 8196843391تلفن: 0313-4439600-601ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰
   فعالجابر انصاری اصفهان
   20بلوار دانشگاه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 341آدرس: سه راه حکیم نظامی ،ابتدای خیابان بلوار دانشگاه-پلاک14کد پستی: 8173900000تلفن: 0313-6293363-6273426ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰
   فعالبلوار دانشگاه اصفهان